Dosbarthiad a manteision ac anfanteision teclynnau codi trydan

Mae dyluniad y teclyn codi trydan yn diwallu anghenion gweithwyr ac mae ganddo ei nodweddion unigryw ei hun, ond mae gan unrhyw gynnyrch ei fanteision a'i anfanteision ei hun. Dim ond trwy ddeall ei fanteision a'i anfanteision yn gywir y gallwn ddeall y cais yn well, er mwyn cyflawni'r pwrpas o gyflawni'r targed gwaith yn well. .
Mae'r teclyn codi trydan yn beiriant codi sy'n integreiddio rîl y mecanwaith lleihau modur yn gryno, y gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun neu fel troli monorail trydan. Rhennir ffurfiau cyffredin o declynnau codi trydan yn declyn codi trydan rhaff wifrau 0.5 tunnell a theclyn codi trydan cadwyn. Mewn achosion arbennig, defnyddir teclynnau codi trydan cadwyn plât hefyd mewn teclynnau codi trydan â rhaffau gwifren. Yn ôl trefniant nifer o brif gydrannau megis modur, lleihäwr brêc, rîl, ac ati, gellir ei rannu'n fath teledu CD (MD) neu declyn codi cadwyn DCHF Electric.
0.5 ton wire rope electric hoist
Mae'r canlynol yn canolbwyntio ar fanteision ac anfanteision teclynnau codi trydan rhaff gwifren cyffredin:
Mae gan declyn codi trydan rhaff gwifren 1.0.5 tunnell gyda'r echel modur yn gyfochrog â'r echelin rîl y fantais o fod yn fach o ran uchder a hyd. Ei ddiffygion yw graddfa lled mawr, grwpio, gweithgynhyrchu a chynulliad cymhleth, a radiws troi taflwybr mawr.
0.5 ton wire rope electric hoist2
2. Mae gan y teclyn codi trydan gyda'r modur wedi'i osod yn y drwm fanteision maint bach a strwythur cryno. Y prif ddiffygion yw amodau oeri modur gwael, grwpio gwael, anghyfleustra wrth wylio, offer, ac amddiffyn y modur, ac offer cyflenwad pŵer anniben.
3. Mae gan y teclyn codi trydan gyda'r modur wedi'i osod ar y tu allan i'r rîl fanteision grwpio da, lefel uchel o gyffredinoli, newid yr uchder codi yn syml, a chynnal a chadw offer cyfleus. Yr anfantais yw: mae'r raddfa hyd yn fawr.
4. Gall y teclyn codi trydan rhaff wifrau hefyd gynyddu neu leihau nifer y mesuryddion yn ôl hyd y gadwyn, sydd wedi'i rannu'n fras yn ddau fath, mae un yn gyflymder sengl. Mae un yn ddau-gyflymder. Un o brif fanteision teclyn codi trydan dau-gyflymder MD1 yw pan fydd y gwrthrych trwm ar fin cael ei godi i'r uchder penodedig, gellir disodli'r botwm i ostwng cyflymder codi'r gwrthrych trwm, sy'n fwy diogel i'w ddefnyddio.


Amser post: Gorffennaf-12-2022

Amser postio: 2024-04-28 17:02:08
  • Pâr o:
  • Nesaf:
  • Gadael Eich Neges